“Adobe Illustrator” Windows 10 üçin mugt göçürip almak

Adobe Illustrator

 • Reýting
  (5/5)
 • Synlar: 1656
 • Ygtyýarnamasy: $ 20.99
 • .Üklemeler: 24k
 • Wersiýa: 26.0
 • Gabat gelýän: Windows / macOS

Windows 10 göçürip almak üçin ygtybarly Adobe Illustrator mugt gözleýärsiňizmi? 2023 -da göçürip almagyň mugt we kanuny ýollary barada has giňişleýin öwreniň.

“Adobe Illustrator”, kompýuter ýa-da MacOS noutbugy bilen sungat, çyzgy we suratlar ýasamak üçin ajaýyp programma üpjünçiligi. Illustrator ilkinji gezek 1987-nji ýylda Adobe tarapyndan çykaryldy we şondan soň yzygiderli täzelenip, giňden ulanylýan Adobe Creative Cloud-a goşuldy. Bu ýerde onuň nämedigine we käbir dürli amaly programmalaryna göz aýlarys, şonuň üçin zerurlyklaryňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny çözüp bilersiňiz.

windows 10 interfeýsi üçin adobe illustrator mugt göçürip alyň

Işiňiz üçin köp aýratynlyklary üpjün edýän güýçli we ulanmaga aňsat programma üpjünçiligini gözleýän bolsaňyz, “Adobe Illustrator” size degişlidir. Adobe Illustrator, Adobe tarapyndan özbaşdak işleýän dizaýnerler we sungat işgärleri üçin döredilen giňden ulanylýan wektor grafiki programmasynyň iň soňky wersiýasy. Adobe iş stoly programmalarynyň we ykjam programmalaryň täsirli ýygyndysy bolan Adobe Creative Cloud toplumynyň bir bölegi.

Şuňa meňzeş programma üpjünçiligi

 • sketch logo
  Sketch
  $99
 • inkscape logo
  Inkscape
  Mugt
 • drawplus logo
  DrawPlus
  Mugt
 • affinity designer logo
  Affinity Designer
  $49.99
 • Krita
  Mugt
GET 60% OFF GET 60% OFF