Albanian Blog

Nëse jeni një fotograf fillestar ose retushues i fotove, lexoni këto artikuj rreth këshillave të dobishme të fotografisë, ideve krijuese, rishikimeve të ndershme të softuerit për redaktimin e fotografive, pajisjeve të rekomanduara të fotografisë dhe lajmeve më të fundit të fotografisë dixhitale në botë. Do të gjeni shumë këshilla për redaktimin e fotove dhe udhëzime video për mënyrën se si ta bëni punën tuaj më të lehtë dhe më profesionale. Lërini ekspertët tanë të përmirësojnë fotografinë tuaj dhe të bëjnë më të shpejtë redaktimin e imazheve në Photoshop dhe Lightroom.