Adobe Photoshop Windows 10 üçin Mugt Göçürip Almak

Adobe Photoshop

 • Reýting
  (5/5)
 • Synlar: 1785
 • Ygtyýarnamasy: aýda $ 20.99
 • .Üklemeler: 20k
 • Wersiýa: 23.1
 • Gabat gelýän: Win / Mac / iPadOS

Windows 10 göçürip almak üçin ygtybarly Adobe Photoshop mugt gözleýärsiňizmi? 2022 -da göçürip almagyň mugt we kanuny ýollary barada has giňişleýin öwreniň.

Photoshop ösen surat redaktirleme programmasydyr. Esasan şekilleri manipulirlemek, çeper eserler ýasamak, suratlary täzeden çekmek, grafiki önümler we ş.m. Programma üpjünçiliginiň beýleki programmalara garanyňda köp peýdasy bar. Photoshop-da ulanyjy üçin amatly interfeýs bar. Köp adamyň Photoshop ulanmagynyň esasy sebäbi şu.

Windows 10 interfeýsi üçin adobe photoshop mugt göçürip alyň

“IPad” -da we iş stolunda ýer ýüzünde iň güýçli sanly surat we grafiki programma üpjünçiligi bilen ajaýyp şekilleri, grafikalary, çeper suratlary we beýleki 3D sungaty dörediň. Diňe düýş görüp bilýän bolsaňyz, Photoshop edip biler. Bu ajaýyp gural hakda has giňişleýin öwreniň. Onuň manysy we taryhy barada öwreniň. Islendik enjamda suratlary görmek, redaktirlemek we döretmek.

Şuňa meňzeş programma üpjünçiligi

 • rawtherapee logo
  RawTherapee
  Mugt
 • PhotoScape
  Mugt
 • gimp logo
  GIMP
  Mugt
 • krita logo
  Krita
  Mugt
 • digikam logo
  digiKam
  Mugt
GET 60% OFF GET 60% OFF