Adobe Photoshop Windows 8 üçin mugt göçürip alyň

Adobe Photoshop

  • Reýting
    (5/5)
  • Synlar: 1867
  • Ygtyýarnama: $20.99/aý
  • .Üklemeler: 16k
  • Wersiýa: 23.1
  • Gabat gelýän: Win / Mac / iPadOS

Windows 8 göçürip almak üçin ygtybarly Adobe Photoshop mugt gözleýärsiňizmi? 2024 -da göçürip almagyň mugt we kanuny ýollary barada has giňişleýin öwreniň.

Adobe Photoshop, esasan, Mac OS ýa-da Windows kompýuterlerinde ulanmak üçin şekili täzeden gözlemek we şekili redaktirlemek üçin programma üpjünçiligi. Şeýle hem “Adobe Photoshop” ulanyjylara suratlary, suratlary we beýleki grafikalary döretmek, üýtgetmek ýa-da başga bir görnüşde üýtgetmek mümkinçiligini berýär. Bu maksatnama köp pudaklarda giňden ulanylýar we dünýäde iň giňden tanalýan we giňden ulanylýan programmalaryň biridir.

windows 8 interfeýsi üçin adobe photoshop mugt göçürip alyň

Adobe Photoshop, suratlary taýýarlamak we şekillendiriş we redaktirleme aýratynlyklary bilen güýçlendirmek meselesinde sanly surata düşüriş programma üpjünçiliginde öňdebaryjy boldy. “Adobe Photoshop” şeýle hem hudo artistsnikler we täze başlanlar üçin görlüp-eşidilmedik redaktirleme mümkinçiliklerini üpjün edýär. Pro suratçylary bu programma üpjünçiligine girizilen köp aýratynlygy gowy görerler. Şeýlelik bilen, suratlaryňyzy täze döredijilik derejesi bilen açmak isleseňiz, Adobe Photoshop hökman siziň üçin.

Şuňa meňzeş programma üpjünçiligi

SAVE UP TO 60% OFF SAVE UP TO 60% OFF