LangID__ 18
Check if content editor on 1
Json data
Array ( [VI] => Array ( [section_0] => Array ( [id] => section_0 [type] => newContentSectionTemplate [content] => [elements] => Array ( [component_0] => Array ( [size] => 0 [type] => listLeftRatingImageButtonRight [id] => component_0 [switcher_id] => section_0-component_0 [name] => component_0_listLeftRatingImageButtonRight [blocks] => Array ( [block_0] => Array ( [size] => 0 [type] => generalListRowTemplate [id] => block_0 [title] => block_1 [componentId] => component_0 [name] => block_0_generalListRowTemplate [blockRowText] => Nhận xét: 276 ) [block_1] => Array ( [size] => 1 [type] => generalListRowTemplate [id] => block_1 [title] => block_2 [componentId] => component_0 [name] => block_1_generalListRowTemplate [blockRowText] => Giấy phép: Gói dành cho người mới bắt đầu ) [block_2] => Array ( [size] => 2 [type] => generalListRowTemplate [id] => block_2 [title] => block_3 [componentId] => component_0 [name] => block_2_generalListRowTemplate [blockRowText] => Số lượt tải xuống: 680 ) [block_3] => Array ( [size] => 3 [type] => generalListRowTemplate [id] => block_3 [title] => block_4 [componentId] => component_0 [name] => block_3_generalListRowTemplate [blockRowText] => Phiên bản: 3.4.6 ) [block_4] => Array ( [size] => 4 [type] => generalListRowTemplate [id] => block_4 [title] => block_5 [componentId] => component_0 [name] => block_4_generalListRowTemplate [blockRowText] => Tương thích: Web / IOS / Android ) ) [tmplTitle] => Adobe Spark [tmplSelect] => 90 [useRealNameDt] => checked [image_dt] => /images/content/adobe-spark-free.jpg [image_dt_width] => 960 [image_dt_height] => 330 [buttonName] => ADOBE SPARK MIỄN PHÍ [buttonLinkTitle] => Adobe Spark miễn phí [buttonLink] => https://clk.tradedoubler.com/click?p(284422)a(3062055)g(24059776)url(https://www.adobe.com/express/pricing) [imageAlt_dt] => logo adobe sp [tmplRatingText] => Điểm ) [component_1] => Array ( [size] => 1 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_1 [switcher_id] => section_0-component_1 [name] => component_1_newContentTextTemplate [textMode] => 0 [text] => <p>Bây giờ bạn có thể tải xuống Adobe Spark miễn phí và sử dụng ứng dụng cho các thiết bị Android và IOS. Ngoài ra, nó có một phiên bản WEB. Ứng dụng có các công cụ cho phép bất kỳ người dùng nào tạo các bài đăng trên mạng xã hội thu hút sự chú ý. </p> ) [component_2] => Array ( [size] => 2 [type] => blogGeneralImg [id] => component_2 [switcher_id] => section_0-component_2 [name] => component_2_blogGeneralImg [useRealNameDt] => checked [useRealNameDtAmp] => checked [imageAlt_amp] => giao diện adobe spark miễn phí [imageAlt_dt] => giao diện adobe spark miễn phí [image_dt] => /images/content/adobe-spark-post-suite-interface-screen.jpg [image_dt_width] => 960 [image_dt_height] => 562 [image_amp] => /images/content/adobe-spark-post-suite-interface-screen.jpg [image_amp_width] => 960 [image_amp_height] => 562 ) [component_32] => Array ( [size] => 32 [type] => blogLinkAnchor [id] => component_32 [switcher_id] => section_0-component_32 [name] => component_32_blogLinkAnchor [text] => adobe-spark-premium-benefits ) [component_4] => Array ( [size] => 4 [type] => newContentTitleH2Template [id] => component_4 [switcher_id] => section_0-component_4 [name] => component_4_newContentTitleH2Template [text] => Lợi ích của Adobe Spark Free ) [component_5] => Array ( [size] => 5 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_5 [switcher_id] => section_0-component_5 [name] => component_5_newContentTextTemplate [textMode] => 0 [text] => <ul> <li>KHÔNG có gói Adobe Spark Premium trả phí nào </li> <li>Hoàn thiện sáng tạo cho video </li> <li>Hướng đến người dùng: chỉ cần dành 5 phút để tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng </li> <li>Tất cả trong một: có thể làm việc với video, ảnh và trang </li> <li>Cung cấp cho người dùng hình ảnh và âm nhạc miễn phí bản quyền </li> </ul> ) [component_31] => Array ( [size] => 31 [type] => blogLinkAnchor [id] => component_31 [switcher_id] => section_0-component_31 [name] => component_31_blogLinkAnchor [text] => adobe-spark-free-faq ) [component_6] => Array ( [size] => 6 [type] => newContentTitleH2Template [id] => component_6 [switcher_id] => section_0-component_6 [name] => component_6_newContentTitleH2Template [text] => Câu hỏi thường gặp ) [component_8] => Array ( [size] => 8 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_8 [switcher_id] => section_0-component_8 [name] => component_8_newContentTextTemplate [textMode] => 0 [text] => <ul> <li> <b>Tôi nên biết gì về Định giá Adobe Spark? </b> </li> </ul> <p>Bạn có thể sử dụng Adobe Spark Starter Plan, cả phiên bản di động và web, miễn phí. Nó cho phép bạn tạo một thiết kế chuyên nghiệp, chỉnh sửa và tải lên nội dung của bạn mà không tốn một đồng nào. Kế hoạch bao gồm nhiều phông chữ và phong cách miễn phí cho mọi sở thích. </p> ) [component_10] => Array ( [size] => 10 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_10 [switcher_id] => section_0-component_10 [name] => component_10_newContentTextTemplate [textMode] => 1 [text] => <ul> <li> <b>Sinh viên có thể sử dụng Adobe Spark không? </b> </li> </ul> <p>Tất nhiên! Hơn nữa, Adobe tin rằng sinh viên và những người trẻ tuổi nên sử dụng Adobe Spark trong khi thực hiện các dự án của họ. Đó là lý do tại sao công ty đã tạo ra một Adobe Spark for Education miễn phí đặc biệt dành riêng cho người dùng nhỏ tuổi. </p> ) [component_88] => Array ( [size] => 88 [type] => blogSingleButton [id] => component_88 [switcher_id] => section_0-component_88 [name] => component_88_blogSingleButton [buttonName] => XEM TIẾT KIỆM [buttonLinkTitle] => Giảm giá Adobe Spark [buttonLink] => https://clk.tradedoubler.com/click?p(284422)a(3062055)g(24059776)url(https://www.adobe.com/education/express/) ) [component_12] => Array ( [size] => 12 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_12 [switcher_id] => section_0-component_12 [name] => component_12_newContentTextTemplate [textMode] => 0 [text] => <ul> <li> <b>Làm thế nào để tải xuống và cài đặt Adobe Spark? </b> </li> </ul> <p>Có thể tải xuống ứng dụng từ <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.spark.post&hl=vi&gl=US" target="_blank" rel="nofollow" title="Tải xuống miễn phí Adobe Spark Phiên bản đầy đủ cho Android">Thị trường chơi</a> hoặc là <a href="https://apps.apple.com/us/app/adobe-spark-post/id1051937863?l=vi" target="_blank" rel="nofollow" title="Tải xuống miễn phí Adobe Spark Phiên bản đầy đủ cho iOS">Cửa hàng ứng dụng</a>. Sau khi cài đặt, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình. Bạn cũng có thể sử dụng Adobe Spark phiên bản trực tuyến để tạo bài đăng. </p> ) [component_13] => Array ( [size] => 13 [type] => blogSingleButton [id] => component_13 [switcher_id] => section_0-component_13 [name] => component_13_blogSingleButton [buttonName] => ADOBE SPARK MIỄN PHÍ TRỰC TUYẾN [buttonLink] => https://clk.tradedoubler.com/click?p(284422)a(3062055)g(24059776)url(https://spark.adobe.com/sp/) [buttonLinkTitle] => Adobe Spark Trực tuyến miễn phí [settings] => Array ( [buttonStyle] => tm-button tm-button-yellow ) ) [component_15] => Array ( [size] => 15 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_15 [switcher_id] => section_0-component_15 [name] => component_15_newContentTextTemplate [textMode] => 1 [text] => <ul> <li> <b>Tôi có thể sử dụng phông chữ của mình trong ứng dụng Adobe Spark không? </b> </li> </ul> <p>Đúng. Sau khi bạn đã tải lên một phông chữ, bạn có thể sử dụng nó trong bất kỳ ứng dụng Spark nào trên Web hoặc iOS bằng cách chọn phông chữ của bạn trong Adobe SparkPost hoặc bằng cách chọn một chủ đề bao gồm phông chữ của bạn. </p> ) [component_16] => Array ( [size] => 16 [type] => blogSingleButton [id] => component_16 [switcher_id] => section_0-component_16 [name] => component_16_blogSingleButton [buttonName] => TẢI XUỐNG FONTS MIỄN PHÍ [buttonLink] => https://fixthephoto.com/free-photography-fonts-for-photoshop [buttonLinkTitle] => Tải xuống Phông chữ miễn phí cho Adobe Spark [settings] => Array ( [buttonStyle] => tm-button tm-button-yellow download [titleAddLinkTargetBlank] => checked ) ) [component_90] => Array ( [size] => 90 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_90 [switcher_id] => section_0-component_90 [name] => component_90_newContentTextTemplate [textMode] => 1 [text] => <ul> <li> <b>Có giới hạn về số lượng dự án mà Adobe SP sẽ tổ chức không? </b> </li> </ul> <p>Adobe hiện không giới hạn số lượng dự án Spark nên bạn có thể tiếp tục tạo và tải lên nội dung của mình. </p> ) [component_30] => Array ( [size] => 30 [type] => blogLinkAnchor [id] => component_30 [switcher_id] => section_0-component_30 [name] => component_30_blogLinkAnchor [text] => photoshop-spark-pirated-version ) [component_17] => Array ( [size] => 17 [type] => newContentTitleH2Template [id] => component_17 [switcher_id] => section_0-component_17 [name] => component_17_newContentTitleH2Template [text] => Hậu quả của việc sử dụng phiên bản lậu ) [component_18] => Array ( [size] => 18 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_18 [switcher_id] => section_0-component_18 [name] => component_18_newContentTextTemplate [textMode] => 1 [text] => <p>Mặc dù thực tế là Adobe SP là một ứng dụng miễn phí nhưng vẫn có những chương trình được gọi là "bẻ khóa" tuyên bố cung cấp nhiều tính năng hơn. </p> ) [component_19] => Array ( [size] => 19 [type] => newContentTitleH3Template [id] => component_19 [switcher_id] => section_0-component_19 [name] => component_19_newContentTitleH3Template [text] => Nguy cơ nhận được ứng dụng không hoạt động ) [component_20] => Array ( [size] => 20 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_20 [switcher_id] => section_0-component_20 [name] => component_20_newContentTextTemplate [textMode] => 1 [text] => <p>Rủi ro nhỏ nếu bạn cài đặt phiên bản vi phạm bản quyền của một ứng dụng nhất định là nhận được một tệp không hoạt động hoặc một chương trình sai chứa các phần mềm bổ sung. </p> ) [component_21] => Array ( [size] => 21 [type] => newContentTitleH3Template [id] => component_21 [switcher_id] => section_0-component_21 [name] => component_21_newContentTitleH3Template [text] => Trách nhiệm đối với việc vi phạm pháp luật ) [component_22] => Array ( [size] => 22 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_22 [switcher_id] => section_0-component_22 [name] => component_22_newContentTextTemplate [textMode] => 1 [text] => <p>Nếu bạn tải xuống phiên bản Adobe Spark giả mạo, bạn có thể nhận được trát đòi hầu tòa và phạt 1000 đô la vì vi phạm <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license" title="Giấy phép phần mềm cho Adobe Spark Post" rel="nofollow" target="_blank">bản quyền phần mềm</a> và sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền trên máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh của bạn. Điều đáng nói, trong một số trường hợp, bạn có thể bị phạt tù tới 5 năm. </p> ) [component_23] => Array ( [size] => 23 [type] => newContentTitleH3Template [id] => component_23 [switcher_id] => section_0-component_23 [name] => component_23_newContentTitleH3Template [text] => Vi rút ) [component_24] => Array ( [size] => 24 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_24 [switcher_id] => section_0-component_24 [name] => component_24_newContentTextTemplate [textMode] => 1 [text] => <p>Việc cài đặt tệp APK khá rủi ro, đặc biệt nếu bạn đã tải xuống Photoshop Spark từ tài nguyên cướp biển. Tệp này có thể chứa vi rút. </p> <p>Như một quy luật, <a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_%C3%A1c_%C3%BD_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_di_%C4%91%E1%BB%99ng" target="_blank" rel="nofollow" title="Phần mềm độc hại di động từ Pirate Sparkpost Adobe">phần mềm độc hại di động</a> được phân phối dưới dạng ứng dụng phổ biến. Tất nhiên, ngoài Google Play, còn có các cửa hàng ứng dụng khác, nơi các ứng dụng và trò chơi được quét vi rút. </p> <p>Tuy nhiên, ngay cả các công cụ của Google không phải lúc nào cũng có thể phát hiện ra mã độc. Vì vậy, bạn có thể mong đợi gì về việc quét chống vi-rút của các công ty nhỏ hơn nhiều? Có những hậu quả của việc cài đặt phần mềm độc hại như hoạt động không ổn định của thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân, nhiều phần mềm bổ sung, v.v. </p> <ul> <li>Để không đặt mình vào rủi ro, hãy đọc bài viết của tôi về <a href="https://fixthephoto.com/adobe-creative-cloud-free.html" title="Adobe Creative Cloud miễn phí">cách tải Adobe Creative Cloud MIỄN PHÍ</a>. </li> </ul> ) [component_28] => Array ( [size] => 28 [type] => blogLinkAnchor [id] => component_28 [switcher_id] => section_0-component_28 [name] => component_28_blogLinkAnchor [text] => download-adobe-spark-alternatives ) [component_29] => Array ( [size] => 29 [type] => newContentTitleH2Template [id] => component_29 [switcher_id] => section_0-component_29 [name] => component_29_newContentTitleH2Template [text] => Các lựa chọn thay thế miễn phí cho Adobe Spark ) [component_33] => Array ( [size] => 33 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_33 [switcher_id] => section_0-component_33 [name] => component_33_newContentTextTemplate [textMode] => 1 [text] => <p>Mặc dù có các tính năng nâng cao của Adobe Spark miễn phí, bạn có thể quan tâm đến các ứng dụng và dịch vụ miễn phí khác để thiết kế nội dung truyền thông xã hội của mình. </p> ) [component_34] => Array ( [size] => 34 [type] => newContentTitleH3Template [id] => component_34 [switcher_id] => section_0-component_34 [name] => component_34_newContentTitleH3Template [text] => 1. Canva ) [component_35] => Array ( [size] => 35 [type] => blogGeneralImg [id] => component_35 [switcher_id] => section_0-component_35 [name] => component_35_blogGeneralImg [useRealNameDt] => checked [useRealNameDtAmp] => checked [imageAlt_dt] => photoshop spark thay thế [imageAlt_amp] => photoshop spark thay thế [image_dt] => /images/content/adobe-spark-free-alternative-canva.jpg [image_dt_width] => 960 [image_dt_height] => 330 [image_amp] => /images/content/adobe-spark-free-alternative-canva.jpg [image_amp_width] => 960 [image_amp_height] => 330 ) [component_36] => Array ( [size] => 36 [type] => blogSingleButton [id] => component_36 [switcher_id] => section_0-component_36 [name] => component_36_blogSingleButton [buttonLink] => https://partner.canva.com/qn47vy [buttonLinkTitle] => Tải xuống Adobe Spark Alternative Canva miễn phí [buttonName] => SỬ DỤNG CANVA MIỄN PHÍ ) [component_37] => Array ( [size] => 37 [type] => blogDoubleListProsCons [id] => component_37 [switcher_id] => section_0-component_37 [name] => component_37_blogDoubleListProsCons [blocks] => Array ( [block_0] => Array ( [rows] => Array ( [row_0] => Array ( [size] => 0 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_0 [title] => row_1 [componentId] => component_37 [blockId] => block_0 [name] => row_0_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Dễ sử dụng ) [row_1] => Array ( [size] => 1 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_1 [title] => row_2 [componentId] => component_37 [blockId] => block_0 [name] => row_1_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Nhiều mẫu miễn phí ) ) [blockRowText] => Nhiều mẫu miễn phí ) [block_1] => Array ( [rows] => Array ( [row_0] => Array ( [size] => 0 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_0 [title] => row_1 [componentId] => component_37 [blockId] => block_1 [name] => row_0_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Bạn không thể thay đổi kích thước hình ảnh trong quá trình làm việc ) [row_1] => Array ( [size] => 1 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_1 [title] => row_2 [componentId] => component_37 [blockId] => block_1 [name] => row_1_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Không có khả năng sử dụng các yếu tố đồ họa từ các mẫu khác nhau ) ) [blockRowText] => Không có khả năng sử dụng các yếu tố đồ họa từ các mẫu khác nhau ) ) [title] => Ưu điểm [title2] => Nhược điểm ) [component_38] => Array ( [size] => 38 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_38 [switcher_id] => section_0-component_38 [name] => component_38_newContentTextTemplate [textMode] => 0 [text] => <p>Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng SparkPost Adobe, có một giải pháp thay thế tuyệt vời. Các nhà phát triển Canva đặt mục tiêu làm cho thiết kế web có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. </p> <p>Sử dụng công cụ này, bạn có thể biến ý tưởng của mình thành nội dung đồ họa ngay cả khi bạn không biết vẽ. Các chức năng dịch vụ trên <a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9o_v%C3%A0_th%E1%BA%A3" title="Drag-and-Drop in Adobe Spark Images" rel="nofollow" target="_blank">kéo và thả </a>. Bạn có thể sử dụng Canva miễn phí. Tuy nhiên, một số hình ảnh được trả tiền. </p> <p>Giống như trong Adobe Spark miễn phí, người dùng Canva có quyền truy cập vào hàng chục mẫu, hình ảnh miễn phí, bộ sưu tập biểu tượng, phông chữ, hình nền, màu sắc. Bạn cũng có thể tạo mẫu của riêng mình từ đầu. Ứng dụng có sẵn cho cả nền tảng Android và IOS. </p> <p> <ul> <li>Tìm hiểu thêm về <a href="https:fixthephoto.com/vi/phần-mềm-adobe-miễn-phí.html" title="Phần mềm miễn phí Adobe Creative Cloud">phần mềm Adobe miễn phí hàng đầu</a> cho điện thoại thông minh của bạn. </li> </ul> ) [component_39] => Array ( [size] => 39 [type] => newContentTitleH3Template [id] => component_39 [switcher_id] => section_0-component_39 [name] => component_39_newContentTitleH3Template [text] => 2. Easil ) [component_40] => Array ( [size] => 40 [type] => blogGeneralImg [id] => component_40 [switcher_id] => section_0-component_40 [name] => component_40_blogGeneralImg [useRealNameDt] => checked [useRealNameDtAmp] => checked [image_dt] => /images/content/adobe-spark-free-alternative-easil.jpg [image_dt_width] => 960 [image_dt_height] => 330 [image_amp] => /images/content/adobe-spark-free-alternative-easil.jpg [image_amp_width] => 960 [image_amp_height] => 330 [imageAlt_dt] => adobe sparkpost thay thế [imageAlt_amp] => adobe sparkpost thay thế ) [component_41] => Array ( [size] => 41 [type] => blogSingleButton [id] => component_41 [switcher_id] => section_0-component_41 [name] => component_41_blogSingleButton [buttonLink] => https://links.fixthephoto.com/click?trvid=10197 [buttonLinkTitle] => Tải xuống Adobe Spark Alternative Easil miễn phí [buttonName] => SỬ DỤNG DỄ DÀNG MIỄN PHÍ ) [component_42] => Array ( [size] => 42 [type] => blogDoubleListProsCons [id] => component_42 [switcher_id] => section_0-component_42 [name] => component_42_blogDoubleListProsCons [blocks] => Array ( [block_0] => Array ( [rows] => Array ( [row_0] => Array ( [size] => 0 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_0 [title] => row_1 [componentId] => component_42 [blockId] => block_0 [name] => row_0_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Thân thiện với người dùng ) [row_1] => Array ( [size] => 1 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_1 [title] => row_2 [componentId] => component_42 [blockId] => block_0 [name] => row_1_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Không yêu cầu cài đặt ) ) [blockRowText] => Không yêu cầu cài đặt ) [block_1] => Array ( [rows] => Array ( [row_1] => Array ( [size] => 1 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_1 [title] => row_2 [componentId] => component_42 [blockId] => block_1 [name] => row_1_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Một số công cụ thú vị được trả tiền ) ) [blockRowText] => Một số công cụ thú vị được trả tiền ) ) [title] => Ưu điểm [title2] => Nhược điểm ) [component_43] => Array ( [size] => 43 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_43 [switcher_id] => section_0-component_43 [name] => component_43_newContentTextTemplate [textMode] => 1 [text] => <p>Một phần mềm tương tự miễn phí Adobe Spark tuyệt vời khác là Easil. Ưu điểm chính của công cụ này là dễ sử dụng và cập nhật liên tục các mẫu theo xu hướng mới nhất của các trang mạng xã hội. </p> <p>Ví dụ: họ cung cấp một loạt các mẫu Instagram Story. Trong khi tạo các dự án của mình, bạn có thể sử dụng các chức năng cấp cơ bản hoặc cấp thiết kế như Lớp, Hợp nhất thiết kế (kết hợp các phần tử của các thiết kế khác nhau) và Hiệu ứng văn bản. </p> <p>Easil rất phổ biến đối với cả người mới bắt đầu và các nhà thiết kế chuyên nghiệp vì nó rất dễ học và có nhiều tính năng. </p> ) [component_44] => Array ( [size] => 44 [type] => newContentTitleH3Template [id] => component_44 [switcher_id] => section_0-component_44 [name] => component_44_newContentTitleH3Template [text] => 3. Desygner ) [component_45] => Array ( [size] => 45 [type] => blogGeneralImg [id] => component_45 [switcher_id] => section_0-component_45 [name] => component_45_blogGeneralImg [useRealNameDt] => checked [useRealNameDtAmp] => checked [imageAlt_amp] => adobe spark post pro apk thay thế [imageAlt_dt] => adobe spark post pro apk thay thế [image_dt] => /images/content/adobe-spark-free-alternative-desygner.jpg [image_dt_width] => 960 [image_dt_height] => 330 [image_amp] => /images/content/adobe-spark-free-alternative-desygner.jpg [image_amp_width] => 960 [image_amp_height] => 330 ) [component_46] => Array ( [size] => 46 [type] => blogSingleButton [id] => component_46 [switcher_id] => section_0-component_46 [name] => component_46_blogSingleButton [buttonName] => SỬ DỤNG DESYGNER MIỄN PHÍ [buttonLink] => https://desygner.com/design-apps/ [buttonLinkTitle] => Adobe Spark Alternative Designer miễn phí ) [component_47] => Array ( [size] => 47 [type] => blogDoubleListProsCons [id] => component_47 [switcher_id] => section_0-component_47 [name] => component_47_blogDoubleListProsCons [blocks] => Array ( [block_0] => Array ( [rows] => Array ( [row_0] => Array ( [size] => 0 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_0 [title] => row_1 [componentId] => component_47 [blockId] => block_0 [name] => row_0_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Công cụ thiết kế đơn giản nhưng mạnh mẽ ) [row_1] => Array ( [size] => 1 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_1 [title] => row_2 [componentId] => component_47 [blockId] => block_0 [name] => row_1_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Tính năng kéo và thả ) [row_2] => Array ( [size] => 2 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_2 [title] => row_3 [componentId] => component_47 [blockId] => block_0 [name] => row_2_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Khả năng chỉnh sửa hình ảnh, phông chữ, màu sắc và văn bản ) [row_3] => Array ( [size] => 3 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_3 [title] => row_4 [componentId] => component_47 [blockId] => block_0 [name] => row_3_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Các lớp, hiệu ứng và tệp nhiều trang ) ) [blockRowText] => Khả năng chỉnh sửa hình ảnh, phông chữ, màu sắc và văn bản ) [block_1] => Array ( [rows] => Array ( [row_0] => Array ( [size] => 0 [type] => blogDoubleListProsConsRowTemplate [id] => row_0 [title] => row_1 [componentId] => component_47 [blockId] => block_1 [name] => row_0_blogDoubleListProsConsRowTemplate [blockRowText] => Hệ thống gặp sự cố ) ) [blockRowText] => Hệ thống gặp sự cố ) ) [title] => Ưu điểm [title2] => Nhược điểm ) [component_48] => Array ( [size] => 48 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_48 [switcher_id] => section_0-component_48 [name] => component_48_newContentTextTemplate [textMode] => 1 [text] => <p>Nếu bạn có quyền truy cập Internet, bạn có thể sử dụng Desygner ở bất cứ đâu vì nó là phần mềm trực tuyến. Để sử dụng tất cả các tính năng, bạn sẽ cần tạo một tài khoản. </p> <p>Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng tài khoản email, Facebook hoặc Google của mình. Mặc dù chương trình miễn phí, bạn có thể mua đăng ký trả phí hàng tháng hoặc hàng năm. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới bắt đầu, các tính năng của phiên bản miễn phí sẽ là đủ cho bạn. </p> <p>Chương trình được định cấu hình theo cách mà ngay cả những người dùng chưa có kinh nghiệm cũng có thể thiết kế và tạo biểu ngữ, tờ rơi, áp phích, lời mời, tài liệu tiếp thị bắt mắt, danh thiếp, quảng cáo, đồ họa truyền thông xã hội, v.v. </p> <p>Cho dù bạn sử dụng phiên bản dành cho máy tính để bàn hay ứng dụng di động, bạn sẽ dễ dàng tạo dự án đầu tiên của mình. Để bắt đầu, bạn sẽ cần chọn một loại dự án và mẫu được định dạng trước. Nếu bạn là một nhà thiết kế có kinh nghiệm, bạn có thể tạo một dự án từ đầu. </p> ) [component_67] => Array ( [size] => 67 [type] => newContentTitleH2Template [id] => component_67 [switcher_id] => section_0-component_67 [name] => component_67_newContentTitleH2Template [text] => Tải xuống Adobe Spark Miễn phí ) [component_86] => Array ( [size] => 86 [type] => blogGeneralImg [id] => component_86 [switcher_id] => section_0-component_86 [name] => component_86_blogGeneralImg [useRealNameDt] => checked [useRealNameDtAmp] => checked [image_dt] => /images/content/adobe-spark-free-forever.jpg [image_dt_width] => 960 [image_dt_height] => 330 [image_amp] => /images/content/adobe-spark-free-forever.jpg [image_amp_width] => 960 [image_amp_height] => 330 [imageAlt_dt] => phiên bản đầy đủ tải về miễn phí adobe spark [imageAlt_amp] => phiên bản đầy đủ tải về miễn phí adobe spark ) [component_87] => Array ( [size] => 87 [type] => blogSingleButton [id] => component_87 [switcher_id] => section_0-component_87 [name] => component_87_blogSingleButton [buttonLink] => https://clk.tradedoubler.com/click?p(284422)a(3062055)g(24059776)url(https://www.adobe.com/sea/products/spark.html) [buttonLinkTitle] => Adobe Spark Premium miễn phí [settings] => Array ( [buttonStyle] => tm-button tm-button-yellow download ) [buttonName] => TẢI XUỐNG ADOBE SPARK MIỄN PHÍ ) [component_68] => Array ( [size] => 68 [type] => newContentTextTemplate [id] => component_68 [switcher_id] => section_0-component_68 [name] => component_68_newContentTextTemplate [textMode] => 1 [text] => <p>Tôi khuyên bạn nên sử dụng Adobe Spark miễn phí để tạo các bài đăng trên mạng xã hội gốc, vì ứng dụng này cung cấp một bộ công cụ và mẫu lớn hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, các nhà phát triển cung cấp các tính năng bổ sung với mức giá rất khiêm tốn. Điểm mà tôi thích ở Adobe Spark chính là khả năng tùy chỉnh tuyệt đối tất cả các yếu tố trong quá trình làm việc. </p> <p> </p> <ul> <li>Thủ tục thanh toán <a href="https://fixthephoto.com/adobe-discounts.html" title="Giảm giá Adobe Spark">giảm giá Adobe có sẵn</a> để tải các ứng dụng yêu thích của bạn với chi phí giảm. </li> </ul> <p> </p> ) ) [settings] => Array ( [removeOuterTopMargin] => checked ) ) ) )

Adobe Spark Miễn Phí

Adobe Spark

 • Điểm
  (4.5/5)
 • Nhận xét: 276
 • Giấy phép: Gói dành cho người mới bắt đầu
 • Số lượt tải xuống: 680
 • Phiên bản: 3.4.6
 • Tương thích: Web / IOS / Android

Bây giờ bạn có thể tải xuống Adobe Spark miễn phí và sử dụng ứng dụng cho các thiết bị Android và IOS. Ngoài ra, nó có một phiên bản WEB. Ứng dụng có các công cụ cho phép bất kỳ người dùng nào tạo các bài đăng trên mạng xã hội thu hút sự chú ý.

giao diện adobe spark miễn phí

Lợi ích của Adobe Spark Free

 • KHÔNG có gói Adobe Spark Premium trả phí nào
 • Hoàn thiện sáng tạo cho video
 • Hướng đến người dùng: chỉ cần dành 5 phút để tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng
 • Tất cả trong một: có thể làm việc với video, ảnh và trang
 • Cung cấp cho người dùng hình ảnh và âm nhạc miễn phí bản quyền

Câu hỏi thường gặp

 • Tôi nên biết gì về Định giá Adobe Spark?

Bạn có thể sử dụng Adobe Spark Starter Plan, cả phiên bản di động và web, miễn phí. Nó cho phép bạn tạo một thiết kế chuyên nghiệp, chỉnh sửa và tải lên nội dung của bạn mà không tốn một đồng nào. Kế hoạch bao gồm nhiều phông chữ và phong cách miễn phí cho mọi sở thích.

 • Sinh viên có thể sử dụng Adobe Spark không?

Tất nhiên! Hơn nữa, Adobe tin rằng sinh viên và những người trẻ tuổi nên sử dụng Adobe Spark trong khi thực hiện các dự án của họ. Đó là lý do tại sao công ty đã tạo ra một Adobe Spark for Education miễn phí đặc biệt dành riêng cho người dùng nhỏ tuổi.

 • Làm thế nào để tải xuống và cài đặt Adobe Spark?

Có thể tải xuống ứng dụng từ Thị trường chơi hoặc là Cửa hàng ứng dụng. Sau khi cài đặt, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình. Bạn cũng có thể sử dụng Adobe Spark phiên bản trực tuyến để tạo bài đăng.

 • Tôi có thể sử dụng phông chữ của mình trong ứng dụng Adobe Spark không?

Đúng. Sau khi bạn đã tải lên một phông chữ, bạn có thể sử dụng nó trong bất kỳ ứng dụng Spark nào trên Web hoặc iOS bằng cách chọn phông chữ của bạn trong Adobe SparkPost hoặc bằng cách chọn một chủ đề bao gồm phông chữ của bạn.

 • Có giới hạn về số lượng dự án mà Adobe SP sẽ tổ chức không?

Adobe hiện không giới hạn số lượng dự án Spark nên bạn có thể tiếp tục tạo và tải lên nội dung của mình.

Hậu quả của việc sử dụng phiên bản lậu

Mặc dù thực tế là Adobe SP là một ứng dụng miễn phí nhưng vẫn có những chương trình được gọi là "bẻ khóa" tuyên bố cung cấp nhiều tính năng hơn.

Nguy cơ nhận được ứng dụng không hoạt động

Rủi ro nhỏ nếu bạn cài đặt phiên bản vi phạm bản quyền của một ứng dụng nhất định là nhận được một tệp không hoạt động hoặc một chương trình sai chứa các phần mềm bổ sung.

Trách nhiệm đối với việc vi phạm pháp luật

Nếu bạn tải xuống phiên bản Adobe Spark giả mạo, bạn có thể nhận được trát đòi hầu tòa và phạt 1000 đô la vì vi phạm bản quyền phần mềm và sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền trên máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh của bạn. Điều đáng nói, trong một số trường hợp, bạn có thể bị phạt tù tới 5 năm.

Vi rút

Việc cài đặt tệp APK khá rủi ro, đặc biệt nếu bạn đã tải xuống Photoshop Spark từ tài nguyên cướp biển. Tệp này có thể chứa vi rút.

Như một quy luật, phần mềm độc hại di động được phân phối dưới dạng ứng dụng phổ biến. Tất nhiên, ngoài Google Play, còn có các cửa hàng ứng dụng khác, nơi các ứng dụng và trò chơi được quét vi rút.

Tuy nhiên, ngay cả các công cụ của Google không phải lúc nào cũng có thể phát hiện ra mã độc. Vì vậy, bạn có thể mong đợi gì về việc quét chống vi-rút của các công ty nhỏ hơn nhiều? Có những hậu quả của việc cài đặt phần mềm độc hại như hoạt động không ổn định của thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân, nhiều phần mềm bổ sung, v.v.

Các lựa chọn thay thế miễn phí cho Adobe Spark

Mặc dù có các tính năng nâng cao của Adobe Spark miễn phí, bạn có thể quan tâm đến các ứng dụng và dịch vụ miễn phí khác để thiết kế nội dung truyền thông xã hội của mình.

1. Canva

photoshop spark thay thế
Ưu điểm
 • Dễ sử dụng
 • Nhiều mẫu miễn phí
Nhược điểm
 • Bạn không thể thay đổi kích thước hình ảnh trong quá trình làm việc
 • Không có khả năng sử dụng các yếu tố đồ họa từ các mẫu khác nhau

Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng SparkPost Adobe, có một giải pháp thay thế tuyệt vời. Các nhà phát triển Canva đặt mục tiêu làm cho thiết kế web có thể tiếp cận được với tất cả mọi người.

Sử dụng công cụ này, bạn có thể biến ý tưởng của mình thành nội dung đồ họa ngay cả khi bạn không biết vẽ. Các chức năng dịch vụ trên kéo và thả . Bạn có thể sử dụng Canva miễn phí. Tuy nhiên, một số hình ảnh được trả tiền.

Giống như trong Adobe Spark miễn phí, người dùng Canva có quyền truy cập vào hàng chục mẫu, hình ảnh miễn phí, bộ sưu tập biểu tượng, phông chữ, hình nền, màu sắc. Bạn cũng có thể tạo mẫu của riêng mình từ đầu. Ứng dụng có sẵn cho cả nền tảng Android và IOS.

2. Easil

adobe sparkpost thay thế
Ưu điểm
 • Thân thiện với người dùng
 • Không yêu cầu cài đặt
Nhược điểm
 • Một số công cụ thú vị được trả tiền

Một phần mềm tương tự miễn phí Adobe Spark tuyệt vời khác là Easil. Ưu điểm chính của công cụ này là dễ sử dụng và cập nhật liên tục các mẫu theo xu hướng mới nhất của các trang mạng xã hội.

Ví dụ: họ cung cấp một loạt các mẫu Instagram Story. Trong khi tạo các dự án của mình, bạn có thể sử dụng các chức năng cấp cơ bản hoặc cấp thiết kế như Lớp, Hợp nhất thiết kế (kết hợp các phần tử của các thiết kế khác nhau) và Hiệu ứng văn bản.

Easil rất phổ biến đối với cả người mới bắt đầu và các nhà thiết kế chuyên nghiệp vì nó rất dễ học và có nhiều tính năng.

3. Desygner

adobe spark post pro apk thay thế
Ưu điểm
 • Công cụ thiết kế đơn giản nhưng mạnh mẽ
 • Tính năng kéo và thả
 • Khả năng chỉnh sửa hình ảnh, phông chữ, màu sắc và văn bản
 • Các lớp, hiệu ứng và tệp nhiều trang
Nhược điểm
 • Hệ thống gặp sự cố

Nếu bạn có quyền truy cập Internet, bạn có thể sử dụng Desygner ở bất cứ đâu vì nó là phần mềm trực tuyến. Để sử dụng tất cả các tính năng, bạn sẽ cần tạo một tài khoản.

Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng tài khoản email, Facebook hoặc Google của mình. Mặc dù chương trình miễn phí, bạn có thể mua đăng ký trả phí hàng tháng hoặc hàng năm. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới bắt đầu, các tính năng của phiên bản miễn phí sẽ là đủ cho bạn.

Chương trình được định cấu hình theo cách mà ngay cả những người dùng chưa có kinh nghiệm cũng có thể thiết kế và tạo biểu ngữ, tờ rơi, áp phích, lời mời, tài liệu tiếp thị bắt mắt, danh thiếp, quảng cáo, đồ họa truyền thông xã hội, v.v.

Cho dù bạn sử dụng phiên bản dành cho máy tính để bàn hay ứng dụng di động, bạn sẽ dễ dàng tạo dự án đầu tiên của mình. Để bắt đầu, bạn sẽ cần chọn một loại dự án và mẫu được định dạng trước. Nếu bạn là một nhà thiết kế có kinh nghiệm, bạn có thể tạo một dự án từ đầu.

Tải xuống Adobe Spark Miễn phí

phiên bản đầy đủ tải về miễn phí adobe spark

Tôi khuyên bạn nên sử dụng Adobe Spark miễn phí để tạo các bài đăng trên mạng xã hội gốc, vì ứng dụng này cung cấp một bộ công cụ và mẫu lớn hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, các nhà phát triển cung cấp các tính năng bổ sung với mức giá rất khiêm tốn. Điểm mà tôi thích ở Adobe Spark chính là khả năng tùy chỉnh tuyệt đối tất cả các yếu tố trong quá trình làm việc.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers