Lớp phủ Photoshop miễn phí của FixThePhoto

Lớp phủ Photoshop miễn phí dành cho các nhiếp ảnh gia sáng tạo để cải thiện khả năng chỉnh sửa ảnh của họ và mang lại cho họ những bức ảnh tuyệt vời dễ dàng và nhanh chóng. Có rất nhiều ý tưởng, nhưng không thể thực hiện chúng trong buổi chụp ảnh? Nếu vậy, đừng lo lắng, vì nhờ có lớp phủ Photoshop miễn phí của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo nhất của mình. Những gói này là cách dễ nhất để quản lý các yếu tố khác nhau, ngay cả những yếu tố bạn không đoán ra.Lớp phủ lá rơi cho Photoshop

300 lớp phủ PS miễn phí
lớp phủ photoshop lá miễn phí

Bubble Overlay Photoshop miễn phí

180 Lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop bong bóng miễn phí

Lớp phủ Free Fire

110 bộ lọc Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop miễn phí

Lớp phủ bóng miễn phí cho Photoshop

100 lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop bóng đổ miễn phí

Lớp phủ ánh sáng mặt trời miễn phí

120 Lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop bắn tung toé mặt trời miễn phí

Lớp phủ tia nắng mặt trời miễn phí

200 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop tia nắng miễn phí

Lớp phủ tia sáng miễn phí

120 lớp phủ cho Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop tia sáng miễn phí

Lớp phủ lóa ống kính miễn phí

130 Bộ lọc cho Photoshop Miễn phí
lớp phủ photoshop flare ống kính miễn phí

Lớp phủ ánh sáng miễn phí cho Photoshop

110 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop ánh sáng miễn phí

Lớp phủ vệt sáng

100 bộ lọc miễn phí cho Photoshop
lớp phủ photoshop vệt sáng miễn phí

Lớp phủ Hiệu ứng Bokeh miễn phí

438 Lớp phủ miễn phí cho Photoshop
lớp phủ photoshop bokeh miễn phí

Lớp phủ Bokeh Giáng sinh miễn phí

120 bộ lọc Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop bokeh giáng sinh miễn phí

Lớp phủ Bokeh đám cưới miễn phí

150 lớp phủ miễn phí Photoshop
Lớp phủ photoshop bokeh đám cưới miễn phí

Lớp phủ ánh sáng Bokeh tự nhiên miễn phí

120 lớp phủ Photoshop miễn phí
Lớp phủ photoshop bokeh ánh sáng tự nhiên miễn phí

Lớp phủ Bokeh trái tim miễn phí

130 Bộ lọc Miễn phí của Photoshop
lớp phủ photoshop bokeh trái tim miễn phí
Miễn phí

Lớp phủ Bokeh sao miễn phí

120 lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop bokeh ngôi sao miễn phí
Miễn phí

Lớp phủ mưa Photoshop miễn phí

428 Lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop mưa miễn phí
Miễn phí

Lightning Overlay Photoshop miễn phí

350 bộ lọc miễn phí của Photoshop
lớp phủ photoshop sét miễn phí
Miễn phí

Lớp phủ cầu vồng Photoshop miễn phí

250 bộ lọc miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop cầu vồng miễn phí

Kết cấu lớp phủ sương mù miễn phí

598 Lớp phủ cho Photoshop Miễn phí
lớp phủ photoshop sương mù miễn phí

Lớp phủ khói Photoshop miễn phí

50 bộ lọc miễn phí cho Photoshop
lớp phủ photoshop khói miễn phí

Lớp phủ khói mù miễn phí

100 lớp phủ miễn phí cho Photoshop
lớp phủ photoshop sương mù miễn phí

Lớp phủ Splash nước miễn phí

110 Lớp phủ miễn phí cho Photoshop
lớp phủ photoshop bắn tung tóe nước miễn phí

Photoshop lớp phủ dưới nước miễn phí

100 bộ lọc cho Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop dưới nước miễn phí

Nền bầu trời miễn phí cho Photoshop

110 bộ lọc miễn phí của Photoshop
lớp phủ photoshop nền bầu trời miễn phí

Lớp phủ bầu trời hoàng hôn miễn phí

100 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop bầu trời hoàng hôn miễn phí

Lớp phủ mặt trăng miễn phí cho Photoshop

120 bộ lọc miễn phí của Photoshop
lớp phủ photoshop mặt trăng miễn phí

Sky Overlay Photoshop miễn phí

200 lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop bầu trời miễn phí

Lớp phủ ngôi sao miễn phí cho Photoshop

130 Bộ lọc Miễn phí của Photoshop
lớp phủ photoshop bầu trời đêm miễn phí

Lớp phủ đám mây miễn phí cho Photoshop

160 Lớp phủ miễn phí cho Photoshop
lớp phủ photoshop đám mây miễn phí

Lớp phủ Chim miễn phí

125 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop chim miễn phí
Miễn phí

Lớp phủ Cánh Tiên miễn phí

100 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop đôi cánh miễn phí

Lớp phủ bướm miễn phí cho Photoshop

220 bộ lọc miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop miễn phí bướm

Lớp phủ lông vũ miễn phí

190 bộ lọc miễn phí cho Photoshop
lớp phủ photoshop lông vũ miễn phí

Splash Overlay Photoshop miễn phí

110 Lớp phủ miễn phí cho Photoshop
lớp phủ photoshop bắn tóe màu miễn phí

Photoshop lớp phủ màu miễn phí

100 lớp phủ miễn phí cho Photoshop
lớp phủ photoshop màu miễn phí
Miễn phí

Lớp phủ màu nước miễn phí cho Photoshop

100 lớp phủ miễn phí cho Photoshop
lớp phủ photoshop màu nước miễn phí

Lớp phủ Pastel Miễn phí

110 bộ lọc miễn phí của Photoshop
lớp phủ photoshop màu phấn miễn phí

Lớp phủ nổ bột màu miễn phí

110 Lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop bột màu miễn phí

Lớp phủ giấy miễn phí cho Photoshop

234 bộ lọc Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop giấy miễn phí

Lớp phủ khói đỏ miễn phí

100 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop khói đỏ miễn phí

Photoshop lớp phủ vàng miễn phí

110 Lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop vàng miễn phí

Lớp phủ mùa đông cho Photoshop

100 Ps Overlay miễn phí
lớp phủ photoshop mùa đông miễn phí

Lớp phủ tuyết miễn phí cho Photoshop

Lớp phủ 260 Ps miễn phí
lớp phủ photoshop tuyết miễn phí

Lớp phủ sương giá miễn phí

100 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop sương giá miễn phí

Lớp phủ băng miễn phí

Lớp phủ 120 Ps miễn phí
lớp phủ photoshop băng miễn phí

Photoshop lớp phủ hạt phim miễn phí

110 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop hạt phim miễn phí

Film Scratches Overlay Photoshop

100 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop vết xước phim miễn phí

Lớp phủ cổ điển miễn phí cho Photoshop

110 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop cổ điển miễn phí

Photoshop lớp phủ phim miễn phí

120 Lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop phim cũ miễn phí

Lớp phủ Polaroid miễn phí

110 Lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop polaroid miễn phí

Lớp phủ máy ảnh miễn phí

100 lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop máy ảnh miễn phí

Lớp phủ lấp lánh miễn phí

130 Lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop lấp lánh miễn phí

Photoshop lớp phủ lấp lánh miễn phí

100 lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop lấp lánh miễn phí

Lớp phủ lấp lánh miễn phí cho Photoshop

110 Lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop long lanh miễn phí

Lớp phủ hoa giấy miễn phí

100 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop hoa giấy miễn phí

Lớp phủ hoa anh đào miễn phí

120 Lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop hoa anh đào miễn phí
Miễn phí

Photoshop lớp phủ hoa miễn phí

100 lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop hoa miễn phí
Miễn phí

Lớp phủ cánh hoa hồng miễn phí

150 lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop cánh hoa hồng miễn phí
Miễn phí

Photoshop lớp phủ trái tim miễn phí

100 lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop trái tim miễn phí

Lớp phủ pháo hoa cho Photoshop

120 Lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop pháo hoa miễn phí

Photoshop Overlay Firefly miễn phí

100 lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop đom đóm miễn phí

Lớp phủ ma thuật miễn phí

120 Lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop ma thuật miễn phí

Lớp phủ tia lửa Free Fire

100 lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop miễn phí tia lửa
Miễn phí

Lớp phủ Grunge Photoshop miễn phí

Lớp phủ miễn phí 428 Ps
lớp phủ photoshop grunge miễn phí

Lớp phủ bụi Photoshop

458 Lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop bụi miễn phí

Lớp phủ đau khổ miễn phí

100 lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop đau khổ miễn phí

Lớp phủ cào miễn phí

598 Lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop xước miễn phí
Miễn phí

Lớp phủ bụi miễn phí

120 lớp phủ Photoshop miễn phí
lớp phủ photoshop bụi bẩn miễn phí

Lớp phủ làm mờ nét ảnh miễn phí

120 Lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop họa tiết miễn phí

Lớp phủ kính bị vỡ miễn phí

110 Lớp phủ miễn phí Photoshop
lớp phủ photoshop kính miễn phí
Miễn phí

Cách sử dụng Lớp phủ trong Photoshop

Lớp phủ miễn phí Photoshop
Cách sử dụng Lớp phủ trong Photoshop
Miễn phí

Cách nhận Lớp phủ miễn phí của chúng tôi cho Photoshop

Dựa trên sở thích của khách hàng, chúng tôi cung cấp cho bạn các lớp phủ của chúng tôi để sử dụng cho các định dạng JPEG và PNG. Các lớp phủ miễn phí của chúng tôi dành cho Photoshop dành cho lớp trên cùng của ảnh. Chọn định dạng PNG, bạn sẽ nhận được các lớp phủ có các cạnh trong suốt và có thể được thêm trực tiếp vào ảnh của bạn. Nếu bạn đã chọn định dạng JPEG, bạn sẽ cần sử dụng chế độ hòa trộn. Hãy quên đi những giới hạn và để trí tưởng tượng của bạn được thỏa mãn, sử dụng bộ sưu tập hơn 500 lớp phủ chuyên nghiệp miễn phí cho Photoshop. Một vài cú nhấp chuột và ảnh của bạn sẽ có được một cái nhìn hoàn toàn tuyệt đẹp, cho dù đó là hiệu ứng lá cây, ánh sáng, tuyết, bầu trời hay grunge.    

Để nhận được lớp phủ Photoshop miễn phí của chúng tôi dành cho các nhiếp ảnh gia, bạn không nên Không cần phải nỗ lực nhiều. Trước hết, hãy duyệt qua danh mục của chúng tôi và xem tất cả các lớp phủ và chức năng mà chúng thực hiện, xem các mẫu trước và sau. Chọn lớp phủ Photoshop miễn phí mong muốn và nhấp vào nút tải xuống. Nhập tên và địa chỉ email của bạn. Một liên kết tải xuống trực tiếp sẽ đến với e-mail của bạn. Tải xuống lớp phủ PS đã chọn và sử dụng nó mà không có bất kỳ hạn chế nào. Thử nghiệm và sáng tạo khi kết hợp nhiều lớp phủ Photoshop trên một bức ảnh.

Cách làm việc với Gói lớp phủ miễn phí Photoshop đã chọn

Lớp phủ Photoshop là những hình ảnh phù hợp với hình ảnh có thể chỉnh sửa để tạo ra hiệu ứng mong muốn, chẳng hạn như thay thế bầu trời, thêm giọt mưa và hơn thế nữa. Vì lớp phủ PS là hình ảnh, chúng không phải là một phần của Adobe Photoshop và nên được lưu trữ trên máy tính xách tay của bạn (nên lưu trữ chúng ở những nơi dễ tiếp cận để sau này không gặp vấn đề với việc tìm kiếm của chúng). Sau khi lưu các lớp phủ cho Photoshop miễn phí trên máy tính, bạn chỉ cần một vài bước để áp dụng chúng. Bạn sẽ ngạc nhiên thú vị khi biết nó dễ dàng như thế nào. Vì vậy, bạn thực hiện các thao tác:

  1. Mở bức ảnh mong muốn.
  2. Tìm thanh menu trên cùng và chọn: File & gt; Place. Lớp phủ Photoshop miễn phí của bạn sẽ được hiển thị dưới dạng một lớp riêng biệt và được phủ lên trên cùng của hình ảnh chính.
  3. Điều chỉnh vị trí và kích thước của lớp phủ của bạn so với hình ảnh chính.
  4. Khóa vị trí lớp phủ bằng cách nhấp vào Enter.
  5. Có tệp .jpeg với nền tối, hãy sử dụng chế độ hòa trộn.

LƯU Ý:

  1. Thử nghiệm với độ mờ của lớp để chọn tùy chọn hoàn hảo cho từng kiểu.
  2. Nếu bạn không hài lòng với một vài một phần của lớp phủ Photoshop miễn phí, bạn có thể dễ dàng xóa nó bằng Công cụ Paintbrush.

Loading reviews ...