Göçөр Lightroom Online

Bu onlaýn gural, başlangyç we hünärmen suratçylar / gözlegçiler üçin döredildi Mugt Lightroom alternatiwasy. Maskalar, egriler we süzgüçler bilen çuň ýa-da reňkli düzediş üçin bu Redaktory ulanyň. Customörite çotgalary ulanyp, ownuk deri kemçiliklerini aýyryň we bir gezek basanyňyzda tekiz gradient goşuň. Adobe Lightroom-ny onlaýn satyn almazdan ozal bu ýönekeý guraly synap görüň.

Sorag-jogap: Lightroom onlaýn

“Lightroom Online” -yň doly çalşygymy?
.Ok, bu mugt surat redaktory Esasy reňk düzedişini we ýarym awtomatiki ýüz derisini gaýtadan işlemegi zerur başlangyç döredijiler üçin niýetlenendir.
Professional reňk düzedip bilerinmi?
Maskalary ulanyp, reňk reňkini düzedip, süzgüçleri ulanyp we egrini ulanyp reňkleri sazlap bilersiňiz, şeýle hem ownuk düwürtikleri, gyzarmagy we deriniň beýleki kemçiliklerini ýok edip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, suraty neşir etmek ýa-da çap etmek üçin taýýarlaýan bolsaňyz, maslahat berýäris autsorsing reňkini düzetmek hünärmenlerine.
Gurlan Kamera RAW barmy?
, Ok, bu “Lightroom Online” çalyşmasynda bar bolan Kamera RAW moduly ýok Adobe Photoshop.
Üçünji tarap plaginlerini gurup bilerinmi?
Hawa, bu “Lightroom” onlaýn çalyşmagy, şol sanda üçünji tarap plaginlerini gurnamaga mümkinçilik berýär Photoshop çotgalary hatda Photoshop hereketleri. Importöne import edip bilmejekdigiňizi bellemelidiris Lightagtylyk deslapky Redaktor XMP we lrtemplate formatlarynda goldamaýandygy sebäpli Lightroom iş stolundan.

Adobe Lightroom Online - Wideo hileleri: