Räta foto online med detta gratisverktyg enkelt och snabbt. Fixa perspektivförvrängningar, böjda områden, expandera och justera dina foton horisontellt/vertikalt gratis, utan att ladda ner specialiserade programvara för fotoredigering på PC.

Vanliga frågor: Straighten Photo Online

Hur rätar man foto online?
Det finns ganska många sätt att anpassa horisonten på ett foto online. Det enklaste är följande: välj verktyget Perspektivbeskärning i verktygsfältet via snabbtangenten "C", välj bildområdet och rotera det så att horisonten motsvarar linjen, tryck på Enter. Detta gratisverktyg kommer automatiskt att expandera och beskära fotot längs en platt horisontlinje.
Kan jag spara ett rätat foto i RAW-format?
Ja, redigeraren låter dig exportera bilder till RAW, JPEG, PNG, SVG, GIF, TIFF, etc. gratis.
Hur beskära det uträtade fotot för delning på Instagram?
Välj beskärningsverktyget via snabbtangenten "C" eller gå till fliken Bild → Bildstorlek och ange önskad storlek. Den maximala och optimala storleken på ett Instagram-foto i pixlar är 1080 x 1080 px.
Kan jag lägga till en vattenstämpel till mitt foto?
Ja. Lägg först till önskad text till det uträtade fotot. Använd sedan lager och justera genomskinligheten och gör därigenom en vattenstämpel. Se ytterligare 20 sätt hur man skapar en vattenstämpel.

Rätta foto online – Videotricks