250 cài đặt trước Lightroom tối và ủ rũ miễn phí

Dark and Moody Lightroom Presets Free được chọn khi có nhu cầu tăng cường sự kịch tính cho bức ảnh. Điều đó có thể thực hiện được bằng cách thêm vào bóng ảnh, làm bão hòa màu sắc và làm tối các điểm nổi bật. Cài đặt trước Lightroom tối mang đến cho bức ảnh một bầu không khí đặc biệt và màu sắc bão hòa. Bạn sẽ nhận được các cài đặt trước ở định dạng .lrtemplate và .xmp. Các cài đặt trước Moody Lightroom miễn phí hoạt động với Lightroom Mobile, Lightroom 4, 5, 6 và CC.

Miễn phí cài đặt trước Lightroom Moody #1 "Warm"

cài đặt trước lightroom tâm trạng miễn phí

Preset Lightroom Moody #2 "Vibrance"

cài đặt trước lightroom đầy tâm trạng

Cài đặt trước tâm trạng #3 "Matte"

cài đặt trước tâm trạng

Miễn phí cài đặt trước Lr u ám và ủ rũ #4 "Sepia"

cài đặt trước lightroom tối và ủ rũ miễn phí

Presets Lr u ám và ủ rũ #5 "Moody"

cài đặt trước lightroom tối và ủ rũ

Preset Lightroom Moody #6 "B&W"

cài đặt trước tâm trạng lightroom

Presets Lightroom tối #7 "Pastel"

cài đặt trước lightroom tối

Chế độ tối của Lightroom #8 "Cool"

chế độ tối của lightroom

Presets tối Lightroom #9 "Stylish"

cài đặt trước tâm trạng đen tối

Presets tối Lightroom #10 "Vintage"

cài đặt trước tối

Tải xuống miễn phí Bleeblu Presets #11 "Apricot"

tải xuống miễn phí cài đặt trước bleeblu

Miễn phí Preset Lightroom Moody #12 "Midtone"

cài đặt trước lightroom tâm trạng miễn phí

Preset Lightroom Moody #13 "Darken"

cài đặt trước lightroom đầy tâm trạng

Presets Lr u ám và ủ rũ #14 "Cold Wind"

cài đặt trước tâm trạng

Moody Presets #15 "Feather"

cài đặt trước lightroom tối và ủ rũ miễn phí

Miễn phí cài đặt trước Dark and Moody Lr #16 "Grab"

cài đặt trước lightroom tối và ủ rũ

Presets Lr u ám và ủ rũ #17 "Rosy"

cài đặt trước tâm trạng lightroom

Moody Pictures Presets #18 "Urban Style"

cài đặt trước lightroom tối

Preset Lightroom Moody #19 "Pearl"

chế độ tối của lightroom

Presets Lightroom tối tăm và ủ rũ #20 "Contrast"

cài đặt trước tâm trạng đen tối

Preset Lightroom Moody #21 "Pure"

cài đặt trước tối

Presets Lightroom tối #22 "Pinkish"

tải xuống miễn phí cài đặt trước bleeblu

Presets Dark Moody #23 "Saturation"

cài đặt trước lightroom tâm trạng miễn phí

Presets tối Lightroom #24 "Black and White"

cài đặt trước lightroom đầy tâm trạng

Miễn phí cài đặt sẵn Moody Lr #25 "Portrait"

cài đặt trước tâm trạng

Miễn phí cài đặt trước Lightroom Dark&Moody #26 "Tonning"

cài đặt trước lightroom tối và ủ rũ miễn phí

Preset Ảnh Tâm Trạng #27 "Brighten"

cài đặt trước lightroom tối và ủ rũ

Presets Lr u ám và ủ rũ #28 "Vibrance"

cài đặt trước tâm trạng lightroom

Miễn phí Preset Lightroom Moody #29 "Street"

cài đặt trước lightroom tối

Preset Lightroom Moody #30 "Darken"

chế độ tối của lightroom

Preset Tâm Trạng #31 "Pearl"

cài đặt trước tâm trạng đen tối

Tải xuống miễn phí Bleeblu Presets #32 "Dreamy"

cài đặt trước tối

Miễn phí cài đặt trước Lightroom tối và buồn bã #33 "Rustic"

tải xuống miễn phí cài đặt trước bleeblu

Presets Lightroom tối tăm và ủ rũ #34 "Black&White"

cài đặt trước lightroom tâm trạng miễn phí

Preset Lightroom Moody #35 "Iris"

cài đặt trước lightroom đầy tâm trạng

Presets Lightroom tối #36 "Dramatic"

cài đặt trước tâm trạng

Preset Tâm Trạng Tối #37 "Latte"

cài đặt trước lightroom tối và ủ rũ miễn phí

Presets tối Lightroom #38 "Chantilly"

cài đặt trước lightroom tối và ủ rũ

Miễn phí cài đặt trước Moody Lr #39 "Lovely"

cài đặt trước tâm trạng lightroom

Miễn phí cài đặt trước Lightroom Dark&Moody #40 "Film"

cài đặt trước tâm trạng đen tối

Các cài đặt trước Lightroom miễn phí khác của FixThePhoto

Chỉnh sửa ảnh với Cài đặt trước Lightroom Moody miễn phí mang lại cho bức ảnh một bầu không khí đặc biệt và màu sắc bão hòa. Nếu bạn muốn chuyển đổi màu sắc và tông màu ảnh thành ảnh Cao cấp chuyên nghiệp thì plugin này được tạo ra dành cho bạn. Nhóm của chúng tôi đã biên soạn một bộ Cài đặt trước Lightroom của Tối và Tâm trạng sẽ làm cho những bức ảnh của bạn trở nên tuyệt vời và thú vị.

Cài đặt trước ảnh tâm trạng #41

cài đặt trước lightroom tâm trạng miễn phí

Presets Lr u ám và ủ rũ #42

cài đặt trước lightroom đầy tâm trạng

Preset Lightroom Moody miễn phí #43

cài đặt trước tâm trạng

Presets Lightroom Moody #44

cài đặt trước lightroom tối và ủ rũ miễn phí

Cài đặt trước tâm trạng #45

cài đặt trước lightroom tối và ủ rũ

Tải xuống miễn phí cài đặt trước Bleeblu #46

cài đặt trước tâm trạng lightroom

Miễn phí cài đặt trước Lightroom tối và buồn bã #47

cài đặt trước lightroom tối

Presets Lightroom tối tăm và ủ rũ #48

chế độ tối của lightroom

Lightroom Moody Presets #49

cài đặt trước tâm trạng đen tối

Cài đặt trước Lightroom tối #50

cài đặt trước tối

Khi nào nên sử dụng Moody Lightroom Presets?

Phong cách sống, phiêu lưu, chụp ảnh phong cảnh có thể dễ dàng được nâng cao với các cài đặt trước Lightroom Dark và Moody. Chúng lý tưởng cho những bức ảnh sự kiện có màu tối vì chúng thêm tông màu tự nhiên chân thực. Sau khi áp dụng của cài đặt trước Lightroom miễn phí, những bức ảnh tối và tâm trạng sẽ trở nên có màu sắc sâu lắng và thu hút người xem.

Để làm tối bất kỳ hình ảnh nào bằng Dark Moody Presets, trước tiên bạn cần giảm độ sáng của nó, nhưng đồng thời, bạn cần theo dõi độ tương phản để tin tưởng rằng bạn sẽ không làm hỏng kết quả cuối cùng của công việc chỉnh sửa. Theo nguyên tắc này, tất cả các cài đặt trước Lightroom miễn phí của chúng tôi dành cho ảnh tối đều được xây dựng. Sau khi chọn các Cài đặt trước Lightroom Moody miễn phí này, bạn sẽ có thể nhận thấy kết quả thành công. Bạn sẽ nhận thấy độ sáng đã giảm, độ tương phản tăng, tông màu và độ bão hòa đã thay đổi như thế nào.

Loading reviews ...