250 cài đặt trước Lightroom tối và buồn

Tùy chọn cài đặt trước Lightroom Dark và Moody Lightroom miễn phí được chọn khi có nhu cầu tăng cường độ kịch tính cho ảnh. Điều đó có thể thực hiện được bằng cách thêm vào ảnh đổ bóng, bão hòa màu và làm tối vùng sáng. Các cài đặt trước của Dark Lightroom cung cấp cho ảnh một bầu không khí đặc biệt và màu sắc bão hòa. Bạn sẽ nhận được Presets ở định dạng .lrtemplate và .xmp. Các cài đặt trước Moody Lightroom miễn phí hoạt động với Lightroom Mobile, Lightroom 4, 5, 6 và CC.

Cài đặt trước Moody Lightroom miễn phí # 1 "Warm"

cài đặt trước lightroom tâm trạng miễn phí

Moody Lightroom Presets # 2 "Vibrance"

cài đặt trước phòng ánh sáng buồn

Moody Presets # 3 "Matte"

cài đặt trước tâm trạng

Cài đặt trước Dark and Moody Lr Miễn phí # 4 "Sepia"

cài đặt trước phòng ánh sáng tối và buồn

Dark and Moody Lr Presets # 5 "Moody"

cài đặt trước phòng ánh sáng tối và buồn

Lightroom Moody Presets # 6 "B&W"

cài đặt trước tâm trạng của lightroom

Cài đặt trước Dark Lightroom # 7 "Pastel"

cài đặt trước phòng sáng tối

Lightroom Dark Mode # 8 "Cool"

chế độ phòng tối

Dark Presets Lightroom # 9 "Stylish"

cài đặt trước tâm trạng u tối

Dark Presets Lightroom # 10 "Vintage"

phòng ánh sáng đặt trước tối

Tải xuống miễn phí Bleeblu Presets # 11 "Apricot"

Tải xuống miễn phí cài đặt trước bleeblu

Cài đặt trước Moody Lightroom miễn phí # 12 "Midtone"

cài đặt trước lightroom tâm trạng miễn phí

Cài đặt trước Moody Lightroom # 13 "Darken"

cài đặt trước phòng ánh sáng buồn

Cài đặt trước Dark and Moody Lr # 14 "Cold Wind"

cài đặt trước tâm trạng

Moody Presets # 15 "Feather"

cài đặt trước phòng ánh sáng tối và buồn

Cài đặt trước Dark and Moody Lr Miễn phí # 16 "Grab"

cài đặt trước phòng ánh sáng tối và buồn

Cài đặt trước Dark and Moody Lr # 17 "Rosy"

cài đặt trước tâm trạng của lightroom

Moody Pictures Presets # 18 "Urban Style"

cài đặt trước phòng sáng tối

Lightroom Moody Presets # 19 "Pearl"

chế độ phòng tối

Cài đặt trước Lightroom Dark và Moody # 20 "Contrast"

cài đặt trước tâm trạng u tối

Lightroom Moody Presets # 21 "Pure"

phòng ánh sáng đặt trước tối

Cài đặt trước Dark Lightroom # 22 "Pinkish"

Tải xuống miễn phí cài đặt trước bleeblu

Cài đặt trước Dark Moody # 23 "Saturation"

cài đặt trước lightroom tâm trạng miễn phí

Dark Presets Lightroom # 24 "Black and White"

cài đặt trước phòng ánh sáng buồn

Cài đặt trước Moody Lr miễn phí # 25 "Portrait"

cài đặt trước tâm trạng

Cài đặt trước Lightroom Dark & Moody miễn phí # 26 "Tonning"

cài đặt trước phòng ánh sáng tối và buồn

Moody Photos Presets # 27 "Brighten"

cài đặt trước phòng ánh sáng tối và buồn

Dark and Moody Lr Presets # 28 "Vibrance"

cài đặt trước tâm trạng của lightroom

Cài đặt trước Moody Lightroom miễn phí # 29 "Street"

cài đặt trước phòng sáng tối

Cài đặt trước Moody Lightroom # 30 "Darken"

chế độ phòng tối

Moody Presets # 31 "Pearl"

cài đặt trước tâm trạng u tối

Tải xuống miễn phí Bleeblu Presets # 32 "Dreamy"

phòng ánh sáng đặt trước tối

Cài đặt trước Lightroom Dark and Moody miễn phí # 33 "Rustic"

Tải xuống miễn phí cài đặt trước bleeblu

Cài đặt trước Lightroom Dark and Moody # 34 "Black&White"

cài đặt trước lightroom tâm trạng miễn phí

Lightroom Moody Presets # 35 "Iris"

cài đặt trước phòng ánh sáng buồn

Cài đặt trước Dark Lightroom # 36 "Dramatic"

cài đặt trước tâm trạng

Cài đặt trước Dark Moody # 37 "Latte"

cài đặt trước phòng ánh sáng tối và buồn

Dark Presets Lightroom # 38 "Chantilly"

cài đặt trước phòng ánh sáng tối và buồn

Miễn phí Moody Lr Presets # 39 "Lovely"

cài đặt trước tâm trạng của lightroom

Cài đặt trước Dark & Moody Lightroom Miễn phí # 40 "Film"

cài đặt trước tâm trạng u tối

Thêm cài đặt trước Lightroom miễn phí bằng FixThePhoto

Chỉnh sửa ảnh với Cài đặt sẵn Moody Lightroom Miễn phí mang lại cho ảnh một bầu không khí đặc biệt và màu sắc bão hòa. Nếu bạn muốn chuyển đổi màu sắc và tông màu ảnh thành Cao cấp chuyên nghiệp, plugin này được tạo ra dành cho bạn. Nhóm của chúng tôi đã biên soạn một bộ Presets Lightroom Dark và Moody sẽ làm cho những bức ảnh của bạn trở nên tuyệt vời và thú vị.

Moody Photos Presets # 41

cài đặt trước lightroom tâm trạng miễn phí

Cài đặt trước Dark and Moody Lr # 42

cài đặt trước phòng ánh sáng buồn

Cài đặt trước Moody Lightroom miễn phí # 43

cài đặt trước tâm trạng
Miễn phí

Cài đặt trước Moody Lightroom # 44

cài đặt trước phòng ánh sáng tối và buồn

Tải xuống miễn phí Bleeblu Presets # 46

cài đặt trước tâm trạng của lightroom

Cài đặt trước Lightroom Dark and Moody Moody Miễn phí # 47

cài đặt trước phòng sáng tối

Cài đặt trước Lightroom Dark và Moody # 48

chế độ phòng tối

Lightroom Moody Presets # 49

cài đặt trước tâm trạng u tối

Các cài đặt trước của Dark Lightroom # 50

phòng ánh sáng đặt trước tối

Khi nào sử dụng Moody Lightroom Presets?

Có thể dễ dàng nâng cao phong cách sống, cuộc phiêu lưu, chụp ảnh phong cảnh với các Cài đặt sẵn Lightroom Dark và Moody. Chúng lý tưởng cho các bức ảnh sự kiện với màu tối, vì chúng thêm các tông màu tự nhiên thực tế. Sau khi ứng dụng của các cài đặt sẵn Lightroom miễn phí, nhiếp ảnh tối và tâm trạng trở nên có màu sắc sâu và hấp dẫn người xem.

Để làm tối bất kỳ hình ảnh nào với Cài đặt sẵn Dark Moody, trước tiên bạn cần giảm độ sáng của nó, nhưng đồng thời, bạn cần theo dõi độ tương phản, để tự tin rằng bạn sẽ không làm hỏng ảnh cuối cùng kết quả của công việc chỉnh sửa. Theo nguyên tắc này, tất cả các cài đặt trước Lightroom miễn phí của chúng tôi cho ảnh tối đều được xây dựng. Sau khi chọn các Cài đặt sẵn Moody Lightroom Miễn phí này, bạn sẽ có thể nhận thấy kết quả thành công. Bạn sẽ lưu ý độ sáng đã giảm, độ tương phản tăng lên như thế nào, tông màu và độ bão hòa đã thay đổi như thế nào.

Loading reviews ...