300 cài đặt sẵn Lightroom miễn phí để chụp ảnh nội thất

Tất cả các nhiếp ảnh gia bất động sản đều cần bộ cài đặt Lightroom Presets for Indoor Photography này. Nó sẽ hỗ trợ tăng cường các bức ảnh của phòng, quán cà phê, nhà hàng, căn hộ, v.v. Hơn nữa, các cài đặt trước khá thân thiện với người dùng, vì vậy bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào khi cài đặt hoặc tùy chỉnh chúng trong tất cả các phiên bản Lightroom: Lightroom Mobile, Lightroom 4 , 5, 6 và CC.

Cài đặt trước trong nhà Lightroom # 1 "White Balance"

cài đặt trước lightroom trong nhà

Cài đặt trước Lr miễn phí cho Chụp ảnh nội thất # 2 "Bright"

cài đặt trước lightroom miễn phí để chụp ảnh nội thất

Cài đặt trước Lightroom cho Chụp ảnh Trong nhà # 3 "Soft HDR"

cài đặt trước lightroom để chụp ảnh trong nhà

Cài đặt trước Lightroom trong nhà # 4 "Remove Yellow"

cài đặt trước phòng ánh sáng trong nhà

Cài đặt trước Lr miễn phí cho Chụp ảnh trong nhà # 5 "Interior Saturation"

cài đặt trước lightroom miễn phí để chụp ảnh trong nhà

Thiết kế nội thất Lightroom Presets # 6 "Sharpen"

cài đặt trước lightroom trong nhà

Chụp ảnh nội thất Lightroom Presets # 7 "Bright Shadows"

thiết kế nội thất lightroom cài đặt trước

Lr Cài đặt sẵn cho Chụp ảnh Nội thất # 8 "HDR Medium"

cài đặt trước lightroom chụp ảnh nội thất

Cài đặt sẵn Lightroom trong nhà miễn phí # 9 "Remove Highlights"

cài đặt trước lightroom để chụp ảnh nội thất

Cài đặt trước trong nhà Lightroom # 10 "White Bath"

cài đặt sẵn lightroom trong nhà miễn phí

Cài đặt trước Lr miễn phí cho Chụp ảnh nội thất # 11 "Contrast"

cài đặt trước lightroom trong nhà

Cài đặt trước Lightroom cho Chụp ảnh Trong nhà # 12 "HDR"

cài đặt trước lightroom miễn phí để chụp ảnh nội thất

Cài đặt trước Lightroom trong nhà # 13 "Highlights"

cài đặt trước lightroom để chụp ảnh trong nhà

Cài đặt sẵn Lr miễn phí cho Chụp ảnh Trong nhà # 14 "Saturation"

cài đặt trước phòng ánh sáng trong nhà

Thiết kế nội thất Lightroom Presets # 15 "Interior"

cài đặt trước lightroom miễn phí để chụp ảnh trong nhà

Chụp ảnh nội thất Lightroom Presets # 16 "Vibrance"

cài đặt trước lightroom trong nhà

Cài đặt trước Lightroom cho Chụp ảnh Nội thất # 17 "Sharpening"

thiết kế nội thất lightroom cài đặt trước

Cài đặt sẵn Lightroom trong nhà miễn phí # 18 "Cool"

cài đặt trước lightroom chụp ảnh nội thất

Cài đặt trước trong nhà Lightroom # 19 "Noise"

cài đặt trước lightroom để chụp ảnh nội thất

Cài đặt trước Lr miễn phí cho Chụp ảnh nội thất # 20 "Remove Yellow Hues"

cài đặt sẵn lightroom trong nhà miễn phí

Cài đặt trước Lightroom cho Chụp ảnh Trong nhà # 21 "HDR Contrast"

cài đặt trước lightroom trong nhà

Cài đặt sẵn Lightroom trong nhà # 22 "Regular"

cài đặt trước lightroom miễn phí để chụp ảnh nội thất

Cài đặt trước Lr miễn phí cho Chụp ảnh Trong nhà # 23 "HDR Interior"

cài đặt trước lightroom để chụp ảnh trong nhà

Thiết kế nội thất Lightroom Presets # 24 "Perfect Aqua"

cài đặt trước phòng ánh sáng trong nhà

Chụp ảnh nội thất Lightroom Presets # 25 "HDR Soft"

cài đặt trước lightroom miễn phí để chụp ảnh trong nhà

Cài đặt trước Lightroom cho Chụp ảnh Nội thất # 26 "Exterior"

cài đặt trước lightroom trong nhà

Cài đặt sẵn Lightroom trong nhà Miễn phí # 27 "Brightening"

thiết kế nội thất lightroom cài đặt trước

Cài đặt trước Lightroom trong nhà # 28 "Perfect Black"

cài đặt trước lightroom chụp ảnh nội thất

Cài đặt trước Lr miễn phí cho Chụp ảnh Trong nhà # 29 "Remove Noise"

cài đặt trước lightroom để chụp ảnh nội thất

Thiết kế nội thất Lightroom Presets # 30 "HDR Vibrance"

cài đặt sẵn lightroom trong nhà miễn phí

Thêm cài đặt trước Lightroom miễn phí bằng FixThePhoto
Các cài đặt trước Lightroom Miễn phí cho Chụp ảnh Nội thất được tập hợp tại một nơi để giúp bạn điều chỉnh các thông số cơ bản như giảm nhiễu, chỉnh màu và cân bằng trong khi nhấp chuột 2 lần.

Cài đặt trước trong nhà Lightroom # 31

cài đặt trước lightroom trong nhà

Cài đặt sẵn Lr miễn phí cho Nhiếp ảnh Nội thất # 32

cài đặt trước lightroom miễn phí để chụp ảnh nội thất

Cài đặt trước Lightroom cho Chụp ảnh Trong nhà # 33

cài đặt trước lightroom để chụp ảnh trong nhà

Cài đặt trước Lightroom trong nhà # 34

cài đặt trước phòng ánh sáng trong nhà

Cài đặt sẵn Lr miễn phí cho Chụp ảnh Trong nhà # 35

cài đặt trước lightroom miễn phí để chụp ảnh trong nhà

Thiết kế nội thất Lightroom Presets # 36

bất động sản nội thất

Chụp ảnh nội thất Lightroom Presets # 37

thiết kế nội thất lightroom cài đặt trước

Lr Cài đặt sẵn cho Nhiếp ảnh Nội thất # 38

cài đặt trước lightroom chụp ảnh nội thất

Cài đặt sẵn Lightroom trong nhà miễn phí # 39

cài đặt trước lightroom để chụp ảnh nội thất

Cài đặt trước trong nhà Lightroom # 40

cài đặt sẵn lightroom trong nhà miễn phí

Cài đặt trước Lightroom để chụp ảnh trong nhà

Nhiều nhiếp ảnh gia bất động sản thường gặp khó khăn khi chỉnh sửa ảnh chụp trong nhà. Đó là lý do tại sao bộ cài đặt trước của Lightroom này để chụp ảnh trong nhà sẽ rất hữu ích. Nó hoàn hảo cho hình ảnh thiết kế nội thất, hình ảnh của các địa điểm công cộng khác nhau, chẳng hạn như câu lạc bộ, quán cà phê, nhà hàng và hơn thế nữa. Các cài đặt trước sẽ trở thành trợ thủ đáng tin cậy của bạn trong việc loại bỏ bóng tối không cần thiết hoặc tăng độ sáng, thêm độ ấm, chói hoặc sáng cho hình ảnh.
Các cài đặt trước Lightroom dành cho nhiếp ảnh nội thất của nhà phát triển muốn hỗ trợ bạn trong việc tạo ra những bức ảnh thành công về mặt thương mại. Hãy thử sử dụng một số cài đặt trước này và xem hình ảnh của bạn sẽ thu được ánh sáng rực rỡ chuyên nghiệp như thế nào.
Khi tạo các cài đặt trước trong nhà của Lightroom, các chuyên gia đã cân nhắc nhiều loại hình ảnh, ánh sáng và thiết bị chụp khác nhau. Không phải mỗi cài đặt sẵn Lightroom trang trí nhà đều phù hợp với tất cả các bức tranh. Tuy nhiên, bạn có thể luôn chơi với các thông số và nhận được kết quả ấn tượng.
Loading reviews ...