340 cài đặt sẵn phòng sáng ấm miễn phí

Một bộ cài đặt trước Warm Lightroom miễn phí được thiết kế để làm mềm bức ảnh, nó cũng sẽ tăng độ tương phản tổng thể, làm nổi bật màu sắc và làm cho chúng trở nên khác biệt. Các cài đặt trước Clean Lightroom phù hợp với thực tế mọi bức ảnh. Bạn có thể áp dụng cài đặt trước ánh sáng ấm áp cho một bức ảnh hoặc một bức ảnh có dung lượng lớn và đạt được hiệu ứng ấm áp trong nháy mắt. Tô sáng màu sắc ấm cúng của bức ảnh với sự trợ giúp của các cài đặt trước Lightroom ấm áp miễn phí trong tất cả các phiên bản Lightroom: Lightroom Mobile, Phòng ánh sáng 4, 5, 6 và CC.

Cài đặt trước Lightroom ấm # 1 "Sunshine"

cài đặt trước phòng ánh sáng ấm áp

Clean Lightroom Presets # 2 "Orange Shadows"

cài đặt trước phòng sạch

Cài đặt sẵn Lightroom Ấm áp Miễn phí # 3 "Darken"

cài đặt trước phòng ánh sáng ấm áp miễn phí

Clean Lightroom Presets Miễn phí # 4 "Soft Skin"

cài đặt trước phòng sạch miễn phí

Cài đặt trước ấm áp cho Lightroom Miễn phí # 5 "Warm Light"

cài đặt trước ấm áp cho lightroom miễn phí

Cài đặt trước ấm Lightroom miễn phí # 6 "Warm Tonning"

cài đặt trước ấm áp của lightroom miễn phí

Đặt trước Lightroom Warm Fuzzy # 7 "Matte"

cài đặt trước lightroom ấm áp mờ

Cài đặt trước tông màu ấm cho Lightroom # 8 "Vintage"

cài đặt trước tông màu ấm cho lightroom

Cài đặt trước ấm áp cho Lightroom # 9 "Pastel"

cài đặt trước ấm áp cho lightroom

Clean Warm Lightroom Presets # 10 "Shadows"

dọn dẹp cài đặt trước phòng ánh sáng ấm áp

Lightroom Presets Warm Light # 11 "Light"

phòng ánh sáng đặt trước ánh sáng ấm áp

Lightroom Warm Presets # 12 "Apricot"

cài đặt trước ấm áp của lightroom

Cài đặt trước Lightroom tông màu ấm # 13 "SunShine"

tông màu ấm cài đặt trước phòng ánh sáng

Lightroom Presets Warm # 14 "Monochrome"

cài đặt trước lightroom ấm áp

Cài đặt trước Lightroom Tone ấm # 15 "Bright Colors"

cài đặt trước phòng sáng tông màu ấm

Cài đặt trước Lightroom ấm # 16 "Gentle"

cài đặt trước phòng ánh sáng ấm áp

Clean Lightroom Presets # 17 "Warm"

cài đặt trước phòng sạch

Cài đặt trước Lightroom ấm áp miễn phí # 18 "Fresh"

cài đặt trước phòng ánh sáng ấm áp miễn phí

Clean Lightroom Presets Miễn phí # 19 "Pure"

cài đặt trước phòng sạch miễn phí

Cài đặt sẵn ấm áp cho Lightroom Miễn phí # 20 "Film"

cài đặt trước ấm áp cho lightroom miễn phí

Cài đặt trước ấm Lightroom miễn phí # 21 "Contrast Warm"

cài đặt trước ấm áp của lightroom miễn phí

Cài đặt trước Lightroom Warm Fuzzy # 22 "Matte Vintage"

cài đặt trước lightroom ấm áp mờ

Cài đặt trước tông màu ấm cho Lightroom # 23 "Cold"

cài đặt trước tông màu ấm cho lightroom

Cài đặt trước ấm áp cho Lightroom # 24 "Pumpkin"

cài đặt trước ấm áp cho lightroom

Clean Warm Lightroom Presets # 25 "Autumn"

dọn dẹp cài đặt trước phòng ánh sáng ấm áp

Đặt trước Lightroom Warm Light # 26 "Matte Cool"

phòng ánh sáng đặt trước ánh sáng ấm áp

Lightroom Warm Presets # 27 "Film"

cài đặt trước ấm áp của lightroom

Cài đặt trước Lightroom tông màu ấm # 28 "B&W"

tông màu ấm cài đặt trước phòng ánh sáng

Lightroom Presets Warm # 29 "Retro"

cài đặt trước lightroom ấm áp

Cài đặt trước Lightroom Tone ấm # 30 "Sepia"

cài đặt trước phòng sáng tông màu ấm

Cài đặt trước Lightroom ấm # 31 "Warm"

cài đặt trước phòng ánh sáng ấm áp

Clean Lightroom Presets # 32 "Portrait"

cài đặt trước phòng sạch

Cài đặt trước Lightroom Ấm áp Miễn phí # 33 "Soft"

cài đặt trước phòng ánh sáng ấm áp miễn phí

Clean Lightroom Presets Free # 34 "Fall Matte"

cài đặt trước phòng sạch miễn phí

Cài đặt sẵn ấm áp cho Lightroom Miễn phí # 35 "Film"

cài đặt trước ấm áp cho lightroom miễn phí

Cài đặt trước ấm Lightroom miễn phí # 36 "Contrast"

cài đặt trước ấm áp của lightroom miễn phí

Đặt trước Lightroom Warm Fuzzy # 37 "Soft Skin"

cài đặt trước lightroom ấm áp mờ

Cài đặt trước tông màu ấm cho Lightroom # 38 "Brighten"

cài đặt trước tông màu ấm cho lightroom

Cài đặt trước ấm áp cho Lightroom # 39 "Fall Pastel"

cài đặt trước ấm áp cho lightroom

Clean Warm Lightroom Presets # 40 "Sunny Day"

dọn dẹp cài đặt trước phòng ánh sáng ấm áp

Thêm cài đặt trước Lightroom miễn phí bằng FixThePhoto
Các cài đặt trước Lightroom chuyên nghiệp này phù hợp để nâng cao chất lượng ảnh của các thể loại khác nhau! Những cài đặt sẵn Lightroom miễn phí ấm áp cổ điển này được thiết kế tùy chỉnh để bạn nâng cấp và biến đổi mạnh mẽ nhiếp ảnh của mình. Điều này sẽ cho phép cung cấp cho ảnh của bạn một diện mạo hoàn toàn mới - ảnh của bạn sẽ thay đổi không thể nhận ra! Đừng tin chúng tôi? Tải xuống ngay bây giờ và tự mình xem!

Lightroom Presets Warm Light # 41

cài đặt trước tông màu ấm cho lightroom
Miễn phí

Lightroom Warm Presets # 42

cài đặt trước ấm áp cho lightroom

Cài đặt trước Lightroom tông màu ấm # 43

dọn dẹp cài đặt trước phòng ánh sáng ấm áp

Lightroom Presets Warm # 44

phòng ánh sáng đặt trước ánh sáng ấm áp

Cài đặt trước Lightroom Tone ấm # 45

cài đặt trước ấm áp của lightroom

Cài đặt phòng sáng ấm # 46

tông màu ấm cài đặt trước phòng ánh sáng

Clean Lightroom Presets # 47

cài đặt trước lightroom ấm áp

Cài đặt trước Lightroom Ấm áp Miễn phí # 48

cài đặt trước phòng sáng tông màu ấm

Bộ sưu tập miễn phí cài đặt trước Clean Lightroom

Các cài đặt trước Warm Lightroom miễn phí phù hợp để nâng cao chất lượng ảnh của các thể loại khác nhau! Các cài đặt trước phòng sáng miễn phí này được thiết kế tùy chỉnh để bạn nâng cấp và biến đổi mạnh mẽ nhiếp ảnh của mình. Điều này sẽ cho phép cung cấp cho ảnh của bạn một diện mạo hoàn toàn mới - ảnh của bạn sẽ thay đổi không thể nhận ra! Đừng tin chúng tôi? Tải xuống ngay bây giờ và tự mình xem!
Những điều cơ bản của một gói miễn phí chất lượng bao gồm đạt được hiệu ứng tách tông nhanh chóng, sửa chữa hiệu quả các vấn đề phổ biến nhất. Các cài đặt trước Lightroom ấm áp và sạch sẽ miễn phí này sẽ cho phép bạn chiếu điểm kỳ dị của mình lên các bức ảnh của bạn! Nếu bạn biết cách sử dụng các cài đặt trước của Lightroom, bạn cũng hiểu sự thật rằng sự liên quan của phần mềm này là tốc độ.
Loading reviews ...